Home/Teknisk/Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjonen

Teknisk etat har ansvaret for:

• Arealplanlegging og regulering i henhold til plan - og bygningsloven
• Byggesaksbehandling og kontroll i henhold til plan - og bygningsloven
• Kart og oppmålingsarbeider
• Brann- og ulykkesberedskap i henhold til lov om brannvern
• Forebyggende brannvern i henhold til lov om brannvern
• Bygging, drift og vedlikehold av kommunale veger, samt vann og avløpsanlegg
• Vedlikehold av kommunale bygg
• Prosjektledelse ved byggeprosjekt i kommunal regi
• Bistå med tekniske tjenester (innbyggere, egen organisasjon, andre foretak)
• Utøve kommunens forurensningsmyndighet

De tekniske tjenestene i Måsøy kommune er administrativt organisert under teknisk etat. Etatsadministrasjonen holder til i andre etasje på rådhuset i Havøysund.

Følgende personer er i andre etasje på rådhuset:

Sigmund Andersen Kommunalsjef Teknisk 94 98 46 72
Stein Kristiansen Avd.ingeniør 41 12 67 69


Hvem skal jeg kontakte?
Har du spørsmål om kart og oppmåling, fradeling eller om planarbeidet i kommunen ta kontakt med Stein. Stein er rette person å ta kontakt med når det gjelder vedlikehold på kommunale bygg. Når det gjelder forebyggende brannvern, byggesaksbehandling og planarbeid skal du ta kontakt med teknisk sjef. Spørsmål rundt veier og avløp samt HMS og IKT-rutiner ved drikkevannet, tømming av septik og rutiner ved renovasjonsordningen samt byggesak kan du stille til teknisk sjef. 

 

Vakttelefon                                 

   47 41 77 17

Skulle det oppstå prekære situasjoner er teknisk vakttelefon bemannet hele døgnet.

Følgende personer er kommunens høyre hånd ute på øyene:

Ingøya:    
Hugo Benjaminsen Vaktmester 46 89 74 30
     
Rolvsøya:    
Christian Schwan Vaktmester 45 33 03 88

    
   
 

Skjema