Home/Kultur, idrett og fritid/Idrettshall

Idrettshall

Utleie av idrettshall:

Utleie av idrettshallen administreres fra Servicetorget. Ta kontakt med Servicetorget på tlf 78 42 40 00 dersom du har spørsmål rundt leie av idrettshallen.

Utleiepriser - Idrettshall, Polarhallen

Polarhallen Hverdag Helg
Privat arrangement 2.229,- 2.668,-
Forretningsdrivende 2.668,-  3.558,-
Lag og foreninger 1.469,- 1.677,-

 

Skjema