Home/Helse og omsorg/Psykisk helse
psykisk helse og rustjeneste

Psykisk helse- og rustjeneste i Måsøy

Psykisk helse- og rustjenesten i Måsøy
 er organisatorisk plassert under hjemmetjenesten

Vi som jobber i Psykisk helse- og rustjenesten er:

  • Mette Olsen:                 Fagansvarlig, sosionom, v.utd. psykisk helsearbeid
  • Maren Larsen:              Hjelpepleier med videreutdanning miljøarbeid rus

Besøksadresse:     Bekketun, Søndregate 8 (inngang mot skolen).

Postadresse:          Søndregate 8, 9690 Havøysund


Kontaktinformasjon:

  • Mette Olsen: 95 99 92 36
  • Maren Larsen: 46 85 77 08 


Åpningstider:
Hverdager fra kl. 08.00–15.30  

Tjenestebeskrivelse:     
Psykisk helse- og rustjeneste har som oppgave å gi bistand/hjelp, råd og veiledning til individer med psykiske lidelser/problemer og/eller rusproblemer, mennesker i krise eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon og pårørende..

Tilbudet er gratis og er et lavterskeltilbud.

Saksbehandling; enkeltvedtak iht. lovverk, behov/tiltak  

Tjenesten omfatter:

Etter behov:

  • Kartlegging og målsetting for oppfølging
  • Individuelle samtaler, oppfølging, råd og veiledning der en finner det mest hensiktsmessig og etter avtale: ved  kontorbesøk, hjemmebesøk, via telefon
  • Administrering av medisiner
  • Koordinering og samarbeid med andre hjelpeinstanser
  • Opprettelse av individuell plan -- ved behov for langvarige og koordinerte tjenester
  • Miljørettede tiltak

Henvendelser og henvisninger kan komme fra:
Enkeltpersoner, pårørende, lege, NAV, DPS distrikts psykiatrisk senter: VPP poliklinisk eller døgnavdelinger, rusinstitusjoner, andre instanser.

Psykisk helse- og rustjenesten har samarbeid med fast, og etter behov:
Hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, NAV, Måsøy Jobbsenter, Enhet for barn og unge,  Distrikt Psykiatrisk Senter (DPS) døgnavdelinger og Voksen Psykiatrisk Poliklinikk (VPP), Rusklinikker/institusjoner, UNN, brukerorganisasjoner, andre aktuelle samarbeidspartnere

Aktuelle linker:

www.ung.no    Informasjon til ungdom
www.vfb.no Voksne for barn
 www.forebygging.no Rusforebygging og helsefremmede arbeid 
 http://korusnord.no/ Kompetansesenter rus Nord-Norge
www.verdensdagen.no Informasjon om Verdensdag for psykisk helse
www.mentalhelse.no Informasjon om Mental Helse
www.angstringen.no   Sliter du med angst? Sjekk denne siden
www.psykopp.no Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
www.veiledningssenter.no Senter for pårørende til rusavhengige
www.lpp.no Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
www.leve.no Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
www.nada-norge.no info om NADA øreakupunktur
www.napha.no Kompoetansesenter psykisk helsearbeid
www.psykiskhelse.no Psykisk helse

 

Skjema