Home/Kultur og oppvekst/Havøysund Skole/Nyheter
vernissasje

10. klasse har hatt sitt avsluttende prosjekt i Kunst & Handverk. Som år før, er det kreativ ungdom vi har, og i år er det

Luhkka, knivskaft, dør til dukkehus, bur for tørking av fisk og kjøtt, sloga til juksamaskin, foto med selvlagede rammer og trådbilde.

På formiddagen var det framlegg for 8. og 9. klasse, og på ettermiddagen var det Vernissasje for foreldre og veiledere.

I høst var temaet trearbeid, og alle lagde sin egen Primstav, en evighetskalender som ble brukt fra ca 1200-tallet og fram til utpå 1700-tallet.

 

Elevene var meget fornøyde.

primstaver
utstilling1
utstilling2
utstilling3
utstilling4
utstilling5
utstilling6
utstilling7
utstilling8
utstilling9

Skjema