Home/Kultur og oppvekst/PPT

Pedagogisk - Psykologisk tjeneste

PPT

Måsøy kommunes tjenester innenfor dette feltet leveres i en interkommunal tjeneste mellom kommunene Lebesby, Porsanger, Berlevåg, Gamvik, Nordkapp, Båtsfjord foruten Måsøy. Hovedkontoret er lokalisert i Lakselv. PPT-kontoret i Måsøy kommune har lokaler på rådhuset i Havøysund og er bemannet med en spesialpedagog.

Her kan du lese mer på hjemmesiden: www.mfppd.no

Skjema