Forsiden/Kultur og oppvekst/PPT

Pedagogisk - Psykologisk tjeneste

PPT

Måsøy kommunes tjenester innenfor dette feltet leveres i en interkommunal tjeneste mellom kommunene Lebesby, Porsanger, Berlevåg, Gamvik, Nordkapp, Båtsfjord foruten Måsøy. Hovedkontoret er lokalisert i Lakselv. PPT-kontoret i Måsøy kommune har lokaler på rådhuset i Havøysund og er bemannet med en spesialpedagog.

Her kan du lese mer på hjemmesiden: www.mfppd.no

Kontaktinformasjon:

Skolens personell formidler kontakt.

Alternativt ta direkte kontakt med spesialpedagog Ina Leonhardsen

Mobil: 90953416

Epost: ina.leonharsen@mfppt.no og ina.leonhardsen@masoy.kommune.no 

Henvisning til PPT - skole
Henvisning til PPT - barnehage
Henvisning til PPT - logopedhjelp
Samtykke til observasjon
Forespørsel systemarbeid - skole
Forespørsel systemarbeid - barnehage
 

Henvisning til PPD - Barnehage
Henvisning-til-PPD.skole.
forspørsel til mfppd.systemarbeid.
SAMTYKKE TIL OBSERVASJON.
PPD Midt-Finnmark IKS (mfppd.no)

Skjema