Forsiden/Helse og velferd/Helsesenter - sykeavdelingen/Ressursgruppe for kreftomsorg
kreftomsorg

Ressursgruppe for kreftomsorg

Har du eller noen som står deg nær diagnosen kreft? Vi i ressursgruppen for kreftomsorg ønsker å kunne hjelpe deg som har eller har hatt kreft, samt deg som står nær noen med en kreftdiagnose.

Vi vil være behjelpelig med å svare på alle typer spørsmål og hjelpe deg på veien videre, uavhengig av alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet. Vi ønsker å bli kjent med deg og dine pårørende.

Tilbudet er frivillig og gratis. All helsepersonell har taushetsplikt - så alle samtaler skjer i fortrolighet.

Ressursgruppen for kreftomsorg kan bistå deg og dine pårørende med blant annet:

  • Å møte deg/dere for samtale i eget hjem, på telefon eller på møterom.
  • Å informere og veilede om sykdom og behandling.
  • Å støtte, informere, rådføre og veilede deg/dere i forhold til ulike plager som kan oppstå, slik som smerter, kvalme, nedsatt matlyst, samliv, psykiske reaksjoner osv.
  • Å bidra i forhold til tilrettelegging i hjemmesituasjonen.
  • Å skape et tett samarbeid mellom lege, hjemmesykepleien, fysioterapeut m.m, samt være en kontaktperson mellom kommunen og sykehusene.
  • Å tilby tett oppfølgning ved en eventuell innleggelse v/ helsesenteret i kommunen.

Vi ønsker å være ditt/deres støtteapparat i både opp og nedturer.
Ressursgruppen består av sykepleiere og helsefagarbeidere, stasjonert både i hjemmesykepleien og på Havøysund Helsesenter.
Ta kontakt dersom du tenker det er noe vi kan bistå deg med.

For å komme i kontakt oss kan du enten:

  • Kontakte lege som kan videreformidle beskjed til sykepleiertjenesten.
  • Kontakte enhetsleder på sykehjemmet (482 63 079) eller hjemmesykepleien (902 35 996) som vil sette deg/dere i kontakt med sykepleier.

Mail: ressurs_kreft@masoy.kommune.no

Kreftplan 2022 - 2026

Skjema