Forsiden/Helse og velferd/Hjemmetjenesten/Vern for eldre

Vern for eldre

Når eldre mennesker blir utsatt for overgrep, er de ofte alene med smerten. Fra 1. desember 2008 finnes det en nasjonal kontakttelefon for eldre mennesker som er utsatt for overgrep. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp.

"Overgrep brukes ofte som en samtalebetegnelse for vold, trusler og trakassering og andre handlinger som kan virke krenkende"(stort.meld. 25/2005-2006.)

Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan også benytte dette numret. Her møter de fagpersoner med kunnskap om og forståelse av vold.

Er dette en problemstilling du støter på gjennom arbeidet ditt, hjelp oss å nå de som trenger vår støtte.

Vold er ikke en privatsak, men et samfunnsavsvar!

For mer informasjon, ring oss på telefon 800 30 196, eller se nettsiden www.vernforeldre.no

 

 

Skjema